Witam wszystkich:)


Regularnie zamieszczam coraz to nowsze artykuły, które dotyczą obu kursów:

I. Kurs Gitarowy dla początkujących - w lewym nagłówku !

II. Kurs HTML i CSS - w prawym nagłówku !


Polecane blogi:01 marca 2013

Formularze

1. Formularze
<form></form>
przesłanie wyników formularza na naszego maila
<form action=mailto:"owedyk8@wp.pl?subject=Ankieta" method="post"></form>

2. Pole formularza
<form>
<input type="tekst" name="pole1" value="Tutaj wspisz tekst" size="50" maxlenght="20"/>
<input type="password" name="pole2"/>

3. Tworzenie prostej ankiety
<input type="checkbox" name="pole3"/>Opcja1<br/>
<input type="checkbox" name="pole4"/>Opcja2<br/>
<input type="checkbox" name="pole5"/>Opcja3<br/>

4. Zaznacznie odpowiedzi poprzez kliknięcie w tekst
<input type="checkbox" name="pole6" id="1"/>
<label for="1">Opcja1</label>
<input type="checkbox" name="pole7" id="2"/>
<label for="2">Opcja2</label>
<input type="checkbox" name="pole8" id="3"/>
<label for="3">Opcja3</label>

5. Pole jednokrotnego wyboru
<input type="radio" name="pole9"id="1"/>
<label for="1">opcja1</label><br/>
<input type="radio" name="pole9"id="2"/>
<label for="2">opcja2</label><br/>

6. Pole do wysyłania pliku
<input type="file" name="plik"/>

7. Pole inaczej skonstruowane
<fieldset>
<legend>wybierz opcje</legend>
<select multiple="multiple" name="pole10">
<option>opcja1</option>
<option>opcja2</option>

8. Domyślnie zaznaczona pewna opcja
<option selected="selected">ocpaja4</option>

9. Nadawanie wielkości
do <select size="1">

10. Zwykłe pole tekstowe
<textarea name="pole11" rows="7" cols="10"></textarea>

11. Definiowanie akcji, by przesłano na naszego maila
Na końcu umieścić atrybut zatwierdzający
<input type="submit" value="wyślij"/>
<input type="reset" value="rezygnuj"/> -rezygnacja z wysłania wiadomości