Witam wszystkich:)


Regularnie zamieszczam coraz to nowsze artykuły, które dotyczą obu kursów:

I. Kurs Gitarowy dla początkujących - w lewym nagłówku !

II. Kurs HTML i CSS - w prawym nagłówku !


Polecane blogi:04 marca 2013

CSS - Formatowanie

1. Dekorowanie tekstu w akapitach
p
{
text-decoration: underline -podkreślenie
text-decoration: overline -nadkreślenie
text-decoration: line-trough -przekreślenie
}
gdy zlikwidować efekt to
text-decoration: none; =stosować, gdy nie chcemy, by hiperłącza były podkreślone...
a:link, a:visited,
{
text-decoration: none;
}

2. Przekształcanie tekstu w małe i duże litery
p
{
text-transform: uppercase; -duże litery
text-transform: lovercase; -małe litery
text-transofrm: capitalize; -zmiana litery początkowego słowa do dużej
text-align: left; -tekst wyróznany do lewej
text-align: right;
text-align: center;
text-align: justify; -teksty rozłożony równomiernie
}

3. Index dolny i górny
p span
{
vertical-align: sub; -tekst z idexem dolnym
vertical-align: super; -index góny zaznaczonego tekstu
}

4. Wcięcie pierwszego wiersza akapitu
p
{
text-indent: 20px; -wcięcie wiersza
line-height: 30px; -zwiększone odstępy między wierszami
word-spacing: 20px; -odstępy międyz wyrazami
letter-spacing: 5px; -odstępy między literami
}

5. Formatowanie czcionek
p
{
font-family: veranda, arial, helvetica; -wybór czcionki
font-size: 20px; -rozmiar czcionki
font-size: x-large; -powiększenie tekstu standardowego( im więcej x tym bardziej powiększony)
font-size: small; -pomniejszony(gdy dodajemy x to bardziej pomniejszony)

6. Wprowadzanie stylu czcionki
p
{
font-style: italic; -kursywa
font-weight: bold -tekst pogrubiony
font-variant: small-caps; -tekst pisany dużymi literami. Pierwsza litera na początku zdania powiększona
}

7. Kolory tekstu -w html, rbg, bądź opisywać słowami
p
{
color: red;
color: #FF0000
color: rgb(255,0,0)

8. Tło do akapitów
p
{
background-color: green;
}
}
}