Witam wszystkich:)


Regularnie zamieszczam coraz to nowsze artykuły, które dotyczą obu kursów:

I. Kurs Gitarowy dla początkujących - w lewym nagłówku !

II. Kurs HTML i CSS - w prawym nagłówku !


Polecane blogi:09 stycznia 2013

Tworzenie Listy

1. Lista punktowana:
<ul></ul>
pozycje jako <li></li>
np.
<ul>
<li>pozycja 1</li>
<li>pozycja 2</li>
</ul>
@pozycja 1
@pozycja 2

2. Zmiana pozycji listy(kropek)
przez atrybut type
np.<ul type="square">
inne to circle, disc

2. Lista numerowana
<ol></ol>
np.
<ol type=1>
<li>pozycja 1</li>
<li>pozycja 2</li>
1.pozycja 1
2.pozycja 2

3. Lista literowa
do <ol> dodajemy atrybut type-można stosować małe i wielkie litery, także cyfry rzymskie
np.<ol type"A"> <ol type="a">

4. Można zaczynać o odpowiedniej pozycji.
Na przykład o liczby 10
<ol type="1" start=10>

5. Gdy w środku zmieniamy wartości dalszej pozycji listy, to
<li valium="">

6. Gdy do pozycji dodatkowe podpozycje
<ul>
<li>pozycja1</li>
<ul>
<li>pozycja 1-1</li></ul>

7. Lista definicji - do tworzenia definicji i opisu
<dl>
<dt>definicja 1</dt>
<dd>opis 1</dd>