Witam wszystkich:)


Regularnie zamieszczam coraz to nowsze artykuły, które dotyczą obu kursów:

I. Kurs Gitarowy dla początkujących - w lewym nagłówku !

II. Kurs HTML i CSS - w prawym nagłówku !


Polecane blogi:01 marca 2013

Tabele

1. Znacznik
<table></table>
wiersze- <tr></tr>
komórki-<td>opis</td>
np.
<table>
<tr>
<td>komórka1</td>
<td>komórka2</td>
</tr>
<tr>
<td>komórka3</td>
</tr>
</table>

2. Modyfikacja tabeli (obramowanie).
atrybut do table border="1"(1-szerokosć jednego px)
-do szerokości atrybut width=""
-do wysokości atrybut height=""
(stosować xp, bądź % przeglądarki)
odstępy do obramowania tabeli-atrybut cellpadding=""
odstępy między komórkami-atrybut cellspacing=""
rozciąganie komórki w poziomie-atrybut colspan=""
rozciąganie komórki w pionie-atrybut rowspan=""

3. Tabela wewnątrz tabel
<table>
<tr>
<td>komórka1</td>
<tr>
<td>komórka2</td>
zaznaczamy cały kod 1 tabeli i wklejamy ją do "komórka1"

4. Znacznik do tworzenia opisu tabeli
za <table> znacznik <caption>opis tabeli</caption>

5. Nagłówki do kolumny tabeli
za <tr> znacnzik <th>nagłówek1</th>

6. Zmiana pozycji tabeli
-align atrybut do zmiany położenia tabeli
np align="riht"
-zmiana pozycji w pionie atrybut valign="top"